Szczecin 20-03-2018 godz. 18:02
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-CENTRUM

MARZENA MAKARSKA

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Marzena Makarska

ul. Jagiellońska 89/5
70-435 Szczecin

tel.: (91) 433 26 88
fax: (91) 433 26 96

Nordea Bank Polska S.A. nr konta :

87 1440 1143 0000 0000 1428 6675
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

Adres e-mail: szczecin.makarska@komornik.pl

Adres www: www.komornikszczecin.com

 

Godziny pracy i przyjęć interesantów:
Pon.-Pt.: 8:00-16:00

Dyżur komornika w kancelarii:
Środy: 11:00-18:00

 


Obsługujemy wnioski:

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE MARZENA MAKARSKA

 

Kancelaria komornicza mieści się w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej 89 lok. 5

W celu wszczęcia egzekucji należy dostarczyć do naszej kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (koniecznie opatrzonym w klauzulę wykonalności). Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Pracownik naszej kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zapraszamy !

Kancelaria dysponuje:

- systemem automatycznego skanowania i dopasowywania dokumentów SkanDok SQL,

- programem Asystent SkandokSQL (system zarządzający skanowanymi dokumentami),

- systemem Asystent SQL (program przetwarzania danych zawartych w Komorniku SQL wg. zadanych kryteriów statystycznych),

- programem KIRport (procedura zarządzania odpowiedziami z OGNIVO),

- programem ZUSanalizator (procedura zarządzająca odpowiedziami z ZUS),

- programem ZUSpaczki (procedura zarządzająca odbiorem odpowiedzi z portalu ZUS),

- program ZUSrachunki (procedura zarządzająca rachunkami z ZUS),

- program EPUveryfikator (procedura sprawdzająca poprawność danych pobranych z EPU),

- programem Siesta (system autonomicznego podejmowania czynności w sprawie),

- dostępem do komornik-online.eu (umożliwia zdalny wgląd w akta sprawy),

- elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),

- elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO,

- elektronicznymi zapytaniami przez ZUS PUE.Korespondencję doręcza InPost. 

BROWN BLUE ORANGE